Lovisa Ottelj Fredrika s. 7.7.1820

Syntynyt 7.7.1820, kuollut 25.11.1895 syöpään.

Vanhemmat Johan Liljeström ja Anna Lovisa os. Weckström

Oli 35 vuotta naispuolisten sairaiden osaston hoitajana Lapinlahden sairashuoneessa. (kuolin ilmoitus Turun Sanomissa 29.12.1895)

Lovisan puoliso 12.7.1846 Munkkiniemen kartanon puutarhurimestari Jan Petter Gimberg (HisKissä virheellisesti Sinnberg), s. 11.1.1820 “Fahlerna”[?]; Ruotsin kansalainen, 1853 Helsinkiin, jossa J.P. oli sittemmin Lapinlahden mielisairaalan “uppsyningsman”.

“Tro- och huldhetsed såsom finsk undersåte är d. 30 Okt. aflagd inför Guvernörs-emb. i Nylands län af f. d. svenske undersåten, Färgaremästaren[sic] J. P. Gimberg” (Morgonbladet n:o 87 9.11.1854).

Osoitekalentereissa 1879-80 ja 1888-90 “Gimberg, J. P., uppsyningsman. Lappviks sjukhus.”

Helsingfors no 45, 24.02.1879 Kevättalvella 1889 keisarin erityiseläkkeiden listalla oli “förre uppsyningsmannen vid Lappviks kuranstalt för sinnessjuka J. P. Gimberg och hans hustru gemensamt ett liftidsunderstöd af 500 mark om året”.

Lovisa kuoli 25.11.1895 syöpään “75 v. iässä”; hänen syntymäajakseen oli jossain muutossa tullut 7.8.1821, jonka mukaan julkaistut ikätiedot on laskettu.

Dödsfall. Den 25 dec. afled i Helsingfors efter långvarigt lidande fru Frederika Lovisa Gimberg i en ålder af 75 år. Den aflidna hade under en tidrymd af 35 år förestått afdelningen för de qvinliga patienterna å Lappvikens
sjukhus, medan hennes efterlemnade make, gårdsegaren J. P. Gimberg, samma tid förestod den manliga afdelningen.
(29.12.1895 Åbo Underrättelser no 353)

Turun Sanomat 29.12.1895 kirjoitti näin:

Wiime keskiwiikkona kuoli Helsingissä rouwa Fredrika Lowisa Gimberg 75 wuoden iässä. Wainaja oli 35 wuotta ollut naispuolisten sairaiden osaston hoitajana Lapinlahden sairashuoneessa. J.P. Gimberg hoiti samalla aikaan miespuolista osastoa. – U.S.

J. P. Gimberg kuoli 24.9.1904, kuolinsyy “hjärtfel”, ja haudattiin 28.9.1904; hän asui tuolloin Vladimirinkatu 26:ssa (ilmoitus 27.09.1904, Hufvudstadsbladet no 262 s. 1)

Dödsfall. Den 24 d:s afled i Helsingfors efter en längre sjuklighet trädgårdsmästaren Johan Petter Gimberg i den höga åldern af 84 år. Den aflidne föddes den 11 januari 1820 i Upland i Sverige. Vid tjugofem års ålder  öfverflyttade han till Finland, som sedermera blef hans andra fosterland och där han trivs och vann många vänner. Efter att i nio år ha varit anställd som
trädgårdsmästare å baron Ramsays egendom Munksnäs, erhöll han år 1854 plats som uppsyningsman vid Lappviks sjukhus, en befattning, som han plikttroget och med intresse handhade i 35 år. Sedermera har han på uppdrag af kyrkorådet anlagt begrafningsplatsen å Malm samt utfört planeringsarbeten å hufvudstadens öfriga begrafningsplatser. Till sitt väsen var den aflidne en
synnerligen angenäm person, af ett stillsamt lynne med en icke så liten ådra af humor. — Den aflidne sörjes närmast af dotter, gift med öfverste von Volkwein.
(25.09.1904 Hufvudstadsbladet)

Lapset:

Carl Theodor s. 9.7.1851, k. 21.12.1868 Pietarissa

Olga Augusta Lovisa, s. 26.11.1853, k. 20.12.1857

Anna Olivia, s. 16.10.1856, k. 18.3.1929

Hietaniemen vanhalle hautausmaalle on haudattu (Kvarter 06, linje 26)
◦ Lovisa Gimberg (* 7.7.1821, † 25.12.1895), J. P. Gimberg (* 11.1.1820, † 24.9.1904) ja Olivia von Volkwein f. Gimberg (* 16.10.1856, † 18.3.1929)
◦ Karl Theodor Gimberg (* 9.7.1851, † 30.12.1868) ja Ingrid Wallenius (* 26.12.1872 [sic], † 1.12.1974)
Viereen on haudattu Iris Regina Laurin s. Wallenius * 4.8.1897, † 8.11.1974

Lähde: Leena Kahman tutkimukset, Sanomalehtien digiarkisto