Sukuseuran tarkoitus

Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Liljeströmin suvun vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.
 Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

  • järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia
  • suorittaa ja tukee sukujen henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa
  • kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa
  • harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa
  • toteuttaa yhteistyötä sukututkimus- , kotiseutu-, kaupunki- ja kyläyhdistysten sekä muiden tarpeellisen paikallisten, alueellisten ja valtakunnalsten yhteistyötahojen kanssa